Tietosuojaseloste

Rekisterin ylläpitäjä
Sun Health / Hyvinvointi Aurinko
Y-tunnus: 1906944-6

 

Rekisterin yhteyshenkilö
Inna Akkila, inna@enkeli.net

 

Rekisterin pitämisen peruste
Asiakassuhteen ylläpito tai sähköpostilistan kerääminen

 

Tietojen keräämisen tarkoitus
Rekisterin henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon sekä yrityksen ja asiakkaiden välisen asiakassuhteen ylläpitoon. Sähköpostilistalle liittyessä henkilö itse hyväksyy markkinoinnin sekä markkinointitutkimusmateriaalin hyödyntämisen sähköpostilistan avulla.

 

Henkilötietojen tallennuksen kesto
Rekisterinpitäjä tallentaa henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisestä sopimussuhteesta johtuvien oikeuksien ja velvoitteiden täyttämiseksi ja kolmen vuoden ajan sopimussuhteen päättymisen jälkeen.
Rekisterinpitäjän on poistettava kaikki henkilökohtaiset tiedot henkilötietojen säilyttämiseen tarvittavan ajan kuluttua.

 

Rekisterin sisältö
Rekisteriin kerätään seuraavia tietoja: Etunimi, sukunimi ja Sähköpostiosoite. Postilistalle liittynyt voi koska tahansa poistua rekisteristä pyytämällä sitä.
Lisäksi:
Sähköpostiviestit

Sivuston käyttäjien suostumukset
Asiakassuhteen ylläpitoon tarvittavat tiedot
Verkkokurssille osallistuneiden yksilöity käyttäjätunnus ja salasana

 

Henkilötietojen luovuttaminen
Asiakkaan henkilötietoja käsittelevät kolmannet osapuolet ovat Rekisterinpitäjän alihankkijoita. Näiden alihankkijoiden palvelut ovat joissakin tapauksissa välttämättömiä, kuten lomakkeiden käytössä.
Rekisterinpitäjän alihankkijoita ovat:
Zoner Oy (verkkosivuston ylläpitäjä);
Google Analytics (kotisivun analytiikka);

 

Rekisterin tietolähteet
Henkilötiedot saadaan, mikäli henkilö liittyy sähköpostilistalle, varaa hoitoajan, ilmoittautuu kurssille tai on yhteydessä lomakkeen kautta tai sähköpostitse.

 

Henkilötietojen turvallisuus ja rikkomuksista ilmoittaminen
Rekisterinpitäjä sitoutuu toteuttamaan kaikki tekniset ja organisatoriset varotoimet, jotka ovat tarpeen henkilötietojen suojaamiseksi. Rekisterinpitäjä on tehnyt teknisiä varotoimenpiteitä tietojen tallennustilojen turvaamiseksi, erityisesti varmistanut pääsyn tietokoneelle salasanan avulla, käyttänyt virustentorjuntaohjelmistoa ja ylläpitänyt tietokoneita säännöllisesti.
Mikään internetin tiedonsiirtomenetelmä tai sähköinen tallennusmuoto ei kuitenkaan ole täysin turvallinen, jonka takia Sun Health ei pysty takaamaan 100% turvallisuutta, mutta tekee parhaansa sen eteen. Mikäli yrityksen tietoon tulee tietoturvarikkomus, ilmoitetaan siitä asianosaisille käyttäjille, jotta he voivat tehdä tarvittavat suojaustoimenpiteet.

 

Käyttäjän velvollisuudet
Käyttäjän tulee itse varmistaa omien tilien tietoturva sekä turvallisuus käyttämällä riittävän monimutkaisia salasanoja, vaihtamalla ne säännöllisesti sekä säilyttämällä niitä asianmukaisesti. Käyttäjän on myös itse varmistettava omien laitteiden turvallisuus.

 

Käyttäjän oikeudet
Sivustojen käyttäjällä on seuraavat oikeudet:
Tiedonsaantioikeus
Käsittelun rajoittamisen oikeus
Korjausoikeus
Oikeus tulla unohdetuksi
Suostumuksen peruuttamisen oikeus
Tietojen siirto-oikeus

 

Linkit kolmansien osapuolien verkkosivuille
Linkitetyt verkkosivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä.

 

Evästeet
Käyttämällä yrityksen sivustoja annat suostumuksen evästeiden käyttöön tällä sivustolla kuvatulla tavalla.
Yritys käyttää:
Kirjautumis- ja toimintaeväste (esimerkiksi asetusten tallentaminen kirjautumisen yhteydessä) Analyysievästeet (Google Analytics, tiedon avulla yritys parantaa sivuston toimivuutta)
Sinulla on oikeus poistaa evästeet sekä estää niiden käyttö oman selaimesi avulla. Jos et hyväksy evästeiden käyttämistä sivustolla, sivuston käyttäminen tulee lopettaa.

 

Lisätietoja
Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostilla inna@enkeli.net